Sidhu Moose Wala

Punjab Sidhu Moose Wala Lyrics In Punjabi

Panjab (My Motherland) Sidhu Moose Wala Lyrics In Punjabi

Panjab (My Motherland) is a Sidhu Moose Wala new song Lyrics. Sidhu Moose Wala come back Again with New Punjabi song which Title is Panjab. Music of this song is given by The Kidd. Music Labeled By Sidhu Moose Wala Music.

Punjab Lyrics - In Punjabi - Sidhu Moose Wala
Punjab Lyrics In Punjabi – Sidhu Moose Wala

Sample Mp3 Song :-

Sidhu Moose Wala Punjab Lyrics In Punjabi

Track : Panjab (My Motherland)
Artist : Sidhu Moose Wala
Lyrics : Sidhu Moose Wala
Music : The Kidd
Label : Sidhu Moose Wala Music

“If You Like our Blog so Share To Your Friends “

Sidhu Moose Wala New Song Punjab (My Motherland) Lyrics

Sidhu Moose Wala All Songs

Panjab (My Motherland) Song Lyrics In Punjabi

For Convenience You Can Play Music Using By Upper Play Audio Button During Reading Lyrics.

 

LyricsMafiya

Start…

ਹੋ ਸੰਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਤੀਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਿ ,
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨੂੰ ਦਬਲੋਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਿ ,
ਹੋ ਗੜ ਗੜ ਸਮਾਲਿਆ ਮਾਰਦਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਹੋ ਦਿਲੀ ਵੀ ਨਪ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ … ,

ਓ ਬੱਚਕੇ ਰਹਿ ਤੂੰ ਬੱਚਕੇ ਦਿੱਲੀਏ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ,
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛਲੀ ਜਾ ਪੋਰਸ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ … ,
ਹੋ ਮੁਢਤੋਂ ਚਲਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ .. ,
ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਹੋ ਦਿਲੀ ਵੀ ਨਪ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ … ,
ਹਜੇ ਵੀ ਆਖਾ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ … ,
ਕਿਧਰੇ ਹਰੇ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਾ ਰੰਗ ਹੋਜਨ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ,
ਫਿਰ ਧੋਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਦਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਹੋ ਦਿਲੀ ਵੀ ਨਪ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,

ਮੁੱਢਤੋਂ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਡਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨਿ ,
ਓ ਪੁਲੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਗਦੇ ਬਾਡਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨਿ ,
ਓ ਮੁਸੇਅਲੇ ਹੁਣੀ ਉਡਣੀ ਤੇਰੀ ਚਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਹੋ ਦਿਲੀ ਵੀ ਨਪ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਹੋ ਦਿਲੀ ਵੀ ਨਪ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ।

“If You Like our Blog so Share To Your Friends “

“If You Like our Blog so Share To Your Friends “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *