Amrit Maan Dj Flow

Girlfriend Lyrics In Punjabi Dj Flow Amrit Maan

Girlfriend Lyrics In Punjabi – Dj Flow Amrit Maan

Girlfriend is a DJ Flow, Amrit Maan new song Lyrics. DJ Flow, Amrit Maan come back Again with New Punjabi song which Title is Girlfriend. Music of this song is given by DJ Flow. Music Labeled By White Hill Music.

Girlfriend Lyrics Dj Flow Amrit Maan
Girlfriend Lyrics In Punjabi – Dj Flow Amrit Maan

Sample Mp3 Song :-

Girlfriend Lyrics Amrit Maan In Punjabi

Track : Girlfriend
Artist : DJ Flow, Amrit Maan
Lyrics : Amrit Maan
Music : DJ Flow
Label : White Hill Music

“If You Like our Blog so Share To Your Friends “

DJ Flow, Amrit Maan New Song Girlfriend Lyrics

Dj flow and amrit Maan Grilfriend Song Lyrics

Girlfriend Lyrics In Punjabi

For Convenience You Can Play Music Using By Upper Play Audio Button During Reading Lyrics.

 

LyricsMafiya

Start…

ਓ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ,
ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,
ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਸ ਕਿਵੇਂ ਨੀਭ ਜਉ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,
ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੋਲੇਜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ,
ਸਮਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮਸ਼ੂਕ ਜੱਟੀਏ ,
ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਸ ਕਿਵੇਂ ਨੀਭ ਜਉ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,

ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚਦੀ ,
ਹੋ ਰਣ ਕੋਲ ਗਣ ਹੋਵੇ ਸਿਰਾ ਲਗਦੀ ,
ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਨਖਰਾ ,
ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਨਖਰਾ ,
ਅਸੀ ਪਾਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਆਲੇ ਬੂਟ ਜੱਟੀਏ ,
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਸ ਕਿਵੇਂ ਨੀਭ ਜਉ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,
ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੋਲੇਜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ,
ਸਮਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮਸ਼ੂਕ ਜੱਟੀਏ ,

ਹੋ ਜਿਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੋ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਪੱਕੀ ਐ ,
ਓਨੂੰ ਗੋਨੇਅਲੇ ਆਲਾ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਨਿਕ ਨੇਮ ਪੁੱਛੀ ਬਿੱਲੋ ਬੰਨੇ ਚੰਨੇ ਤੋਂ ,
Dj flow ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਜਿਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੋ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਪੱਕੀ ਐ ,
ਓਨੂੰ ਗੋਨੇਅਲੇ ਆਲਾ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਨਿਕ ਨੇਮ ਪੁੱਛੀ ਬਿੱਲੋ ਬੰਨੇ ਚੰਨੇ ਤੋਂ ,
Dj flow ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ,
ਹੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੱਟੀਏ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ,
ਜਿਥੋਂ ਲੰਗੇਗੀ ਹਾਏ ਬਜਣੇ ਸਲੂਟ ਜੱਟੀਏ ,
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਸ ਕਿਵੇਂ ਨੀਭ ਜਉ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,
ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੋਲੇਜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ,
ਸਮਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮਸ਼ੂਕ ਜੱਟੀਏ ,
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਸ ਕਿਵੇਂ ਨੀਭ ਜਉ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,

ਹੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮਿਆਮੀ ਤਕ ਤੋਂਸ ਯਾਰ ਦੀ ,
ਘੋੜੀ ਨੌਕਰ ਆ ਜੋ ਕੰਨਾ ਦਾ ਕਰਾਸ ਮਾਰਦੀ ,
ਹੋ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮਿਆਮੀ ਤਕ ਤੋਂਸ ਯਾਰ ਦੀ ,
ਘੋੜੀ ਨੌਕਰ ਆ ਜੋ ਕੰਨਾ ਦਾ ਕਰਾਸ ਮਾਰਦੀ ,
ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ,
ਖਰੇ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬੂਤ ਜੱਟੀਏ ,
ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਸ ਕਿਵੇਂ ਨੀਭ ਜਉ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,
ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੋਲੇਜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ,
ਸਮਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮਸ਼ੂਕ ਜੱਟੀਏ ,
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਸ ਕਿਵੇਂ ਨੀਭ ਜਉ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੰਦੂਖ ਜੱਟੀਏ ।

“If You Like our Blog so Share To Your Friends “

“If You Like our Blog so Share To Your Friends “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *